Програма

Обединяваме се върху следните принципи:

Единство в разнообразието, защото сме представители на различни политически тенденции, играли важна роля в новата и най-нова история на България, но сме разбрали силата на различията, обединени от общи цели и идеали;

Вярност към демократичното представителство, защото смисълът на политиката и колективните ни усилия е единствено в честната и всеотдайна защита на интересите на нашите избиратели, подредени в ценностната триада: индивид, семейство, общност;

Демокрацията като път, защото тя никога не е била отговор на въпроса „на къде вървим”, а отговор на въпроса „как” – как взимаме решения за общия си път. Решения, които зачитат мнението на мнозинство, но и достойно представят интересите на малцинствата;

Равнопоставеност и уважение към опонента, защото е време политиците да разберат, че те нямат врагове и противници в България. Единствен враг са ни проблемите на българите, а спора с опонентите може само да предложи по-добри решения на тези проблеми.

Единение на държавата и индивида, защото исторически сложилата се от близо 700 години липса на собствена държава, тенденция на отчуждение и вътрешнообщностно недоверие са гибелни за обществото. За нас държавата не е друго, освен договор между гражданите и този договор трябва да осигурява доверие, защита и възможност за развитие на всеки гражданин на Република България;

Култура и образование, като гаранция за национална независимост и стопански просперитет, защото в хилядолетната ни история е имало дълги периоди, когато сме нямали собствена държавност, но сме се съхранили като народ и родова памет, благодарение на езика, вярата и културата си.

Грижа за природата, защото не сме просто наследили земята от предците си, а сме я взели на заем от потомците си.