Д-р Пейчо Касъров

Пейчо Касъров - Съюз на Свободните Демократи

ПП “Българска земеделска партия”

Биография

Д-р Пейчо Димитров Касъров е роден 1 февруари 1966 г. в град Ямбол.
Завършва хуманна медицина в „Тракийски университет“ гр. Стара Загора със специалност магистър-лекар.
През 2007 г. завършва втора магистратура в Стопанска академия „Димитър Ценов“ гр. Свищов със специалност финанси.
Владее английски и руски език.
През 1991 г. основава фирма за търговия със земеделска продукция.
През 1994 г. създава Дружество, с което наема и арендова земеделска земя в землищата на гр. Елхово, гр. Белене, гр. Монтана и гр. Средец.
През 2007 г. е кандидат за Общински съветник на гр. Ямбол, издигнат от гражданска квота.
През 2013 г. учредява „Българска земеделска партия“ и става неин председател. Година след това става е съучредител и председател на Сдружение „Български земеделски производител“.
Д-р Касъров познава проблемите на българското земеделие и търговията на земеделска продукция на външни пазари.
Има амбиция за обединяване на всички земеделски производители, създаване на конкурентноспособно пазарно стопанство и защитаване на интересите в бранша на национално и европейско ниво.
Сред приоритетите на БЗП са подпомагане на достъпа на земеделските производители до финансиране по европейски програми и повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в сектор земеделие.