Първо събрание на коалиция Народен съюз

Основаване на коалиция Народен съюз