Драгомир Стефанов

Драгомир Стефанов - ПП “Движение Гергьовден”

Председател, ПП “Движение Гергьовден”

Биография

Роден през 1980 г. в гр. Бургас.

През 2002 и 2004 година завършва последователно бакалавърска и магистърска степен на специалност „Финанси” в УНСС – София. През 2011 година защитава докторска дисертация към катедра “Икономика на туризма”.

Притежава Сертификат от Комисията за финансов надзор за придобито право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант. От 2006 година работи в Инвестиционен посредник „Варчев финанс” като инвестиционен консултант.

От 2009 година работи в УНСС като член на научноизследователски колектив по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при МОМН.

От 2012 година работи в УНСС като асистент към катедра “Икономика на недвижимата собственост”.

2003-2005 г. – председател на Студентски съвет при УНСС.

Член на Изпълнителния съвет и Организационен секретар на ПП „Движение Гергьовден” от април 2011 г. до октомври 2013 г.

Председател на ПП “Движение Гергьовден” от октомври 2013 г.